February 2023

ข่าวต่างชาติ

เรือผู้อพยพในอิตาลีอับปาง: เกือบ 60 เสียชีวิตนอกชายฝั่ง Calabria

โดย Kathryn Armstrong & Oliver ช้าข่าวบีบีซีผู้อพยพอย่างน้อย 59 คนรวมถึงเด็ก 12 คนเสียชีวิต และอีกหลายสิบคนกลัวว่าจะสูญหายไปหลังจากเรือของพวกเขาจมในทะเลที่ขรุขระทางตอนใต้ของอิตาลี เรือแตกขณะพยายามเข้าจอดใกล้กับเมืองโครโตเนในวันอาทิตย์ ผู้อพยพจากอัฟกานิสถาน ปากีสถาน โซมาเลีย