ข่าวสึนามิ

สึนามิที่ญี่ปุ่น

สึนามิ (เขตภูมิภาคต่อไปนี้มักจะเรียกว่าซูเอ) เป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น สึนามิมีเมืองหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเช่น โอซาก้า (Osaka) และ กิโยตะ (Kyoto) ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น สึนามิแยกออกเป็นสองส่วนหลักคือซึนะโกะ (Shikoku) และ คิวชู (Kyushu) โดยมีเกาะรอบ ๆ เกาะขนาดเล็ก ๆ อีกหลายเกาะ...

You may have missed