คณิตศาสตร์

ข่าวต่างชาติ

Pi Day คืออะไรและทำไมเราถึงเฉลิมฉลองวันหยุด?

วันหยุดที่ไม่เหมือนใครก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดยนักฟิสิกส์ Larry Shaw วันปิยคืออะไร? 14 มีนาคมเป็นวันเฉลิมฉลองค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ ทุกๆ วันที่ 14 มีนาคม นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ชื่นชอบคณิตศาสตร์ทั่วโลกจะเฉลิมฉลองวัน