สึนามิ (เขตภูมิภาคต่อไปนี้มักจะเรียกว่าซูเอ) เป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น สึนามิมีเมืองหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเช่น โอซาก้า (Osaka) และ กิโยตะ (Kyoto) ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น

สึนามิแยกออกเป็นสองส่วนหลักคือซึนะโกะ (Shikoku) และ คิวชู (Kyushu) โดยมีเกาะรอบ ๆ เกาะขนาดเล็ก ๆ อีกหลายเกาะ

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสึนามิในปี 2011 อาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณหมายถึงเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติในซึนะโกะ และยุคุชิมะ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อยู่ใกล้กับซึนามิ ขอให้ความทรงจำที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นครับ

ในปี 2011 ที่ญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติระบบนิวเคลียร์ที่รักษาน้ำมาตรฐานของสึนามิในเมืองโฟกุชิมะ (Fukushima) ในวันที่ 11 มีนาคม 2011 ที่ผ่านมา ซึ่งมักเรียกกันว่า “ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูคูชิมะ” (Fukushima nuclear disaster) หรือ “ภัยพิบัติสึนามิ” (2011 Tōhoku earthquake and tsunami).

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากพายุสึนามิที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่ตีพิษณุอากิ (Tōhoku) และเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาด 9.0 องศาตามมาตราด Richter ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นั้น ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิที่สูงสุดถึง 15 เมตร (49 ฟุต) และทำให้พื้นที่ราบในซึนามิ โจวจนถึงเกาะฮอนโชว (Honshu) ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ของญี่ปุ่น

เหตุการณ์ภัยพิบัตินี้ได้ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงระบบนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูคูชิมะ ที่เกิดอาการรั่วไหลน้ำมาตรฐาน ซึ่งทำให้เกิดกัมมันตภาพนิวเคลียร์ และต้องทำการอพยพคนในบริเตนรอบโครงสร้างนั้น และส่งผลกระทบให้กับสุขภาพของประชาชน และสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ ในช่วงหลายปีหลังเหตุการณ์เกิดขึ้น

ภายหลังจากเหตุการณ์นี้ ญี่ปุ่นต้องจัดการกับความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา และทำการซ่อมแซม และทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างใกล้ชิด ขึ้นเพื่อให้สามารถกลับคืบควบคุมสภาพความเสี่ยงและความเสียหายกลับมาสู่สภาพปกติได้ในช่วงหลายปี ซึ่งมีความซับซ้อนและยากลำบากอย่างมาก

ในปี 2011 เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่ญี่ปุ่นในวันที่ 11 มีนาคม 2011 ที่เป็นภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูคูชิมะ (Fukushima nuclear disaster) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพายุสึนามิขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โทโฮคุ (Tohoku) และแผ่นดินไหวที่มีขนาด 9.0 องศาตามมาตราด Richter ในบริเตนที่ซึ่งอยู่ใกล้กับภูมิภาคซึนามิ (Tohoku region) และกระทำให้ระบบนิวเคลียร์ที่รักษาน้ำมาตรฐานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูคูชิมะ ประสบอาการรั่วไหลน้ำมาตรฐาน (nuclear meltdown) ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดการปลดปล่อยซับซ้อนของกัมมันตภาพนิวเคลียร์ (nuclear radiation release) มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และต้องมีการอพยพกลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง

เหตุการณ์ภัยพิบัตินี้เป็นภูมิภาคที่ทรงคุณค่าและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรและสิ่งแวดล้อม หลายพื้นที่ใกล้ชิดรับความเสียหายที่รุนแรง และต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการซ่อมแซมและส่งเสริมความเจริญของพื้นที่นั้นกลับสู่สภาพปกติ

เหตุการณ์ภัยพิบัตินี้สร้างความตื่นเต้นให้กับสภาพความเสี่ยงและความต้องการในการระวังและเตรียมการในอนาคตเมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิ หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรช่วยเหลือต่าง ๆ ในญี่ปุ่นกำลังทำการปรับปรุงแผนและวิธีการการรับมือกับสภาพภัยพิบัติที่ใกล้ชิดกับพื้นที่นี้เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่ญี่ปุ่นในปี 2011 ที่เกิดขึ้นหลังจากพายุสึนามิขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โทโฮคุ (Tohoku) และแผ่นดินไหวที่มีขนาด 9.0 องศาตามมาตราด Richter ที่เกิดขึ้นในบริเตนที่ซึ่งอยู่ใกล้กับภูมิภาคซึนามิ (Tohoku region) ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อคนอย่างรุนแรง

จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2011 นั้นเป็นจำนวนมาก ข้อมูลที่แน่ชัดที่สุดก็คือมีผู้เสียชีวิตกว่า 15,000 คน และยังมีจำนวนคนที่หายไปหรือไม่สามารถติดตามได้ (missing) อีกจำนวนมาก

ภัยพิบัตินี้ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงในพื้นที่ใกล้ชิด รวมถึงทำลายอาคารและสิ่งก่อสร้าง การรั่วไหลน้ำมาตรฐานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูคูชิมะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม และต้องมีการอพยพกลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง

ภัยพิบัตินี้สร้างความตื่นเต้นให้กับสภาพความเสี่ยงและความต้องการในการระวังและเตรียมการในอนาคตเมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิ หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรช่วยเหลือต่าง ๆ ในญี่ปุ่นกำลังทำการปรับปรุงแผนและวิธีการการรับมือกับสภาพภัยพิบัติที่ใกล้ชิดกับพื้นที่นี้เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อพูดถึงสึนามิ (ซูเอ), การระวังเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำให้เตรียมการในกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเตนที่อยู่ใกล้กับทะเลหรือซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่เกิดสึนามิได้นี่คือสิ่งที่ควรระวังในกรณีเกิดสึนามิ:

 1. ติดตามข้อมูล: ติดตามข้อมูลสึนามิจากหน่วยงานรัฐบาล หรือสื่อของญี่ปุ่นที่เป็นที่น่าเชื่อถือเพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำในกรณีเกิดภัยพิบัติ
 2. ระวังข่าว: ระวังข่าวที่อาจมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากสึนามิสามารถเกิดขึ้นได้ทันที การรอรับข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ
 3. ติดตามคำเตือน: อย่าละเลยคำเตือนและคำแนะนำจากหน่วยงานรัฐบาล หรือสัญญาณเตือนสึนามิที่อาจมีในพื้นที่ที่คุณอาศัย
 4. หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง: หากคุณอาศัยในบริเตนที่อยู่ใกล้ทะเลหรือซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดสึนามิได้ ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และกำหนดเส้นทางหากต้องการอพยพไปยังที่ปลอดภัย
 5. การอพยพ: หากได้รับคำเตือนหรือรับรู้เหตุการณ์สึนามิที่อาจเกิดขึ้น ควรอพยพไปยังที่สูงสุดที่คุณสามารถเข้าถึงได้ หรือในกรณีที่ไม่สามารถอพยพไปยังที่สูงได้ ควรหาสถานที่ที่อยู่ใกล้กับอาคารค้างคาวาไร (Evacuation Building) หรือที่กำหนดเป็นสถานที่หลบซ่อน
 6. หลีกเลี่ยงทะเล: หากมีการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ควรหลีกเลี่ยงทะเลหรือชายฝั่งเนื่องจากคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้ทันทีและอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 7. ที่สะอาดและปลอดภัย: รักษาระเบียงและพื้นที่รอบบ้านเสมอ หากเกิดภัยพิบัติสึนามิ จะลดความเสียหายให้กับทรัพย์สินและชีวิตของคุณ

การระวังและการเตรียมการเหตุการณ์สึนามิเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณและครอบครัวมีความปลอดภัยในกรณีเกิดภัยพิบัตินี้ ขอให้คุณระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐบาลและที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความปลอดภัยในสึนามิครับ

การหาที่หลบสำหรับสึนามิเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของคุณในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ นี่คือขั้นตอนที่ควรทำเพื่อหาที่หลบในกรณีเกิดสึนามิ:

 1. รู้จักพื้นที่: ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ใกล้เคียงที่คุณอาศัย หากอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสึนามิ ควรทราบถึงเส้นสายการอพยพที่เป็นที่น่าเชื่อถือในพื้นที่นั้น
 2. ติดตามคำเตือน: รับทราบคำเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับสึนามิจากหน่วยงานรัฐบาลและสื่อข่าวที่น่าเชื่อถือ ควรทำตามคำแนะนำที่ให้มา
 3. ค้นหาเส้นทางอพยพ: หากมีคำเตือนสึนามิหรือเกิดสัญญาณเตือน ควรทำความเข้าใจเส้นทางอพยพและเส้นทางหลีกเลี่ยง อย่าละเลยการทำความเข้าใจเส้นทางนี้
 4. หาที่หลบ: ค้นหาสถานที่หลบซ่อนที่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่คุณอาศัย สถานที่หลบซ่อนอาจเป็นอาคารค้างคาวาไร (Evacuation Building) หรือที่รับแรงนํ้า (High Ground) ที่สูงสุดในพื้นที่ ซึ่งควรทราบตั้งแต่ต้น
 5. ระวังทะเล: หากอาศัยในพื้นที่ใกล้ทะเล ควรหลีกเลี่ยงทะเลหรือชายฝั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ เนื่องจากคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้ทันทีและมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ระวังสภาพแวดล้อม: ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบบ้านเสมอ รักษาระเบียงและพื้นที่รอบบ้านเสมอ เพื่อลดความเสียหายให้กับทรัพย์สินและชีวิตของคุณ
 7. ฝึกฝน: ฝึกฝนการระวังและการตัดสินใจในกรณีเกิดภัยพิบัติสึนามิ เช่น ฝึกซ่อนซ่อนในที่หลบซ่อนหรือการระวังสัญญาณเตือน

การระวังและการเตรียมการเหตุการณ์สึนามิเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณและครอบครัวมีความปลอดภัยในกรณีเกิดภัยพิบัตินี้ ขอให้คุณระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐบาลและที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความปลอดภัยในสึนามิครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed